کلیدواژه‌ها = Reading
تعداد مقالات: 6
2. Normal and Abnormal Reading: Phonology and Dyslexia

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 99-112

احمد سهرابی؛ سانیار سهرابی


3. تأملی تاریخی- جامعه شناختی در خواندن به مثابه امری پروبلماتیک

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 1-10

رشید احمدرش؛ حسن منتظری خوش


4. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر خواندن فرزندان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 11-23

ملیحه سلیمیان‌ریزی؛ پریسا لرکی؛ اعظم بیگ لو