موضوعات = خواندن
تعداد مقالات: 17
1. بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان آنها در شهر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

فاطمه مرادی؛ عبدالرسول خسروی؛ نیلوفر معتمد


2. رویکردهای سرگرمی‌محور به ترویج و معرفی کتاب: مطالعه موردی برنامه کتاب‌باز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

خدیجه مرادی


3. اعتباریابی پرسش‌نامه‌ی انگیزه خواندن (MRQ) در میان دانش آموزان دبستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

رضا جعفری هرندی؛ مجتبی خلیلی زارچی


5. هنجاریابی آزمون شناسایی حرف- کلمه در دانش آموزان شهرستان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

زینب میهن دوست


6. An investigation of reciprocal teaching on EFL learner's reading comprehension

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 109-121

زهرا طالبی


10. اعتباریابی پرسشنامه انگیزه خواندن (MRQ) در میان دانش‌آموزان دبستانی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-28

رضا جعفری هرندی؛ مجتبی خلیلی زارچی


13. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر خواندن فرزندان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 11-23

ملیحه سلیمیان‌ریزی؛ پریسا لرکی؛ اعظم بیگ لو


16. تأملی تاریخی- جامعه شناختی در خواندن به مثابه امری پروبلماتیک

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 1-10

رشید احمدرش؛ حسن منتظری خوش


17. ضرورت تأسیس و انتشار مجله علمی در حوزه خواندن

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 0-0

سید مهدی حسینی