درباره نشریه

دوفصلنامه پژوهش‌های خواندن، یادگیری مستمر و رفتار علمی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 11مرداد ماه 1400 به شماره ثبت 79441 شروع به کار نموده است.مقاله‌های این دو فصلنامه به صورت تمام متن به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود. فرایند داوری در این فصلنامه به صورت دوسوکور (ناشناس) است. درباره هر مقاله دو داور نظر می‌دهند و در صورت اختلاف دیدگاه، داور سوم هم نظر می‌دهد.

محورهای نشریه

  • خواندن
  • یادگیری مستمر و مادام العمر
  • رفتار علمی