درباره نشریه

فصلنامه پژوهش‌های خواندن با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تیر ماه 1396 توسط دانشگاه کردستان منتشر می‌شود. مقاله‌های این فصلنامه به صورت تمام متن به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود. فرایند داوری در این فصلنامه به صورت دوسوکور (ناشناس) است. درباره هر مقاله دو داور نظر می‌دهند و در صورت اختلاف دیدگاه، داور سوم هم نظر می‌دهد.

 

محورهای نشریه پژوهش‌های خواندن 

 

- مباحث مربوط به زبانشناسی خواندن

           - نظریه‌های زبانشناسی مرتبط با خواندن

           - خواندن در زبان دوم

 

-مباحث مربو به روانشناسی خواندن

          - اختلالات خواندن

         - عصب شناسی خواندن

         -رابطه خواندن با انواع هوش

 

- مباحث مربوط به جامعه‌شناسی خواندن

           - نظریه‌های مربوط به جامعه‌شناسی خواندن

          - پدیده‌های اجتماعی و خواندن
          - تحولات اجتماعی و خواندن

 

- مباحث مربوط به آموزش و یادگیری خواندن

         - نظریه‌های یادگیری و خواندن

         - روش‌های تدریس و خواندن

         - برنامه درسی و خواندن

         - فناوری و خواندن

         - منابع آموزشی و خواندن

         - راهبردهای آموزش خواندن

 

- مباحث مربوط به فرهنگ خواندن

          - نظریه‌های فرهنگی و خواندن

         - برنامه‌ریزی فرهنگی و خواندن

 

- مباحث مربوط به فنون خواندن

         - راهبردهای خواندن

         - تکنیک‌های خواندن

 

 - خواندن در حوزه‌های خاص

             -خواندن و مدیریت 

            - خواندن و پیشرفت علم