فراخوان مقاله برای "ویژه‌نامه خواندن در مدیریت و کسب و کار"

راخوان مقاله

"ویژه نامه خواندن در مدیریت و کسب و کار"

 

به‌منظور ارتقای سطح دانش علمی و فنی فعالان و پژوهشگران حوزه مدیریت و کسب و کار، سهولت مبادله‌ی علمی بین آن‌ها، معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف مدیریتی و ایجاد ارتباط میان پژوهشگران، نشریه علمی پژوهش‌های خواندن دانشگاه کردستان، با همکاری گروه مدیریت دانشگاه کردستان تصمیم دارد پژوهش‌های اصیل و ایده‌های نو را در زمینه نقش خواندن در مدیریت و کسب وکار در یک شماره به صورت ویژه‌نامه منتشر نماید.

نویسندگان می‌توانند نوشته‌های علمی خود را در قالب‎‌های

1-          گزارش پژوهش،

2-          مرور تحلیلی،

3-          دیدگاه،

4-          نقد،

5-          گزارش تجربه و

6-          نامه به سردبیر

در محورهای زیر  از طریق سامانه نشریه علمی پژوهش‌های خواندن به دبیرخانه ارسال نمایند.

 

محورهای فراخوان

افزون بر محورهای پیشنهادی زیر، امکان بررسی هر اثر علمی درباره خواندن در مدیریت و کسب و کار وجود دارد.

محور اول: سوادهای مورد نیاز مدیریت و کسب و کار در قرن 21

محور دوم: فناوری در مدیریت و کسب و کار

محور سوم: داده و اطلاعات در مدیریت و کسب و کار

محور چهارم: خواندن و نقد در مدیریت و کسب و کار

 

اگر در زمینه فراخوان پرسش یا نظری دارید با ایمیل زیر مکاتبه فرمایید.

Reading.bm.uok@gmail.com