اهداف و چشم انداز

خواندن مهارت بنیادی و ضروری برخورداری انسان از میراث فکری بشریت است. انسانها به واسطه کسب مهارت خواندن قادرند آنچه را که دیگران تجربه کرده‌اند و آنچه را با اندیشه خود برای بشریت به ارث گذاشته اند، درک نموده و به کارگیرند. خواندن به عنوان یک رفتار محصول رفتار فرهنگی و علمی جوامع متمدن است و خود نیز به پیشرفت فرهنگ و علم جامعه کمک می‌کند. با وجود اذعان همگانی به اهمیت خواندن در جامعه، مشاهدات حاصل از رفتارهای افراد در جوامع انسانی ایران و کشورهای اطراف حاکی از آن است که در این زمینه هنوز قدمهای اساسی و اثربخش در سطح و عمق قابل توجهی برداشته نشده است. حتی در این زمینه انتشارات قابل توجهی مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که مناسب‌ترین نقطه آغاز بررسی پدیده اجتماعی نخواندن، کم خواندن، اثربخش نبودن خواندن و سایر موارد مرتبط با رفتار و عادات خواندن فراهم کردن زمینه گفتگوی علمی برای اندیشمندان، پژوهشگران و تمامی کسانی است که در نظر و عمل درگیر مسائل مرتبط با خواندن در سطوح مختلف هستند.

یادگیری مستمر به معنی وجود مهارت، انگیزه، و شرایط لازم برای خودآموزی و یادگیری افراد جامعه در سراسر زندگی است. جامعه در صورتی روبه رشد خواهد بود که افراد آن پیوسته در حال خودآموزی و بازآموزی آموخته‌های خود و روزآمد سازی مهارتها و نگرش و شناخت خویش باشند. این حوزه به دلیل اهمیت و اثرگذاری بر مشاغل مختلف و زندگی فردی و اجتماعی ارزش توجه و پژوهش دارد.

رفتار علمی شامل ابعاد مختلفی است که پژوهشگران و اعضای هیأت علمی و مدرسان در مسیر زندگی حرفه ای با آنها درگیر هستند و لازم است که رعایت شود. مانند نگرش علمی، شخصیت علمی، فعالیت علمی، هنجار علمی، اخلاق علمی، فرهنگ پژوهش، مدیریت علم و سایر مباحث مرتبط.

این نشریه، سه مفهوم خواندن، یادگیری مستمر و رفتار علمی را به صورت درهم تنیده می‌بیند و هدفش این است که این حوزه به صورت علمی و در رابطه با هم مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.

دو فصلنامه پژوهش‌های خواندن، یادگیری مستمر و رفتار علمی با هدف فراهم کردن زمینه گفتگو و ارتباط علمی بین پژوهشگران و تمامی افرادی که علاقه‌مند و درگیر مسائل مربوط با آنها در جامعه هستند راه اندازی شده است. و تلاش می‌کند به دو زبان انگلیسی و فارسی متن کامل مقالات را منتشر نماید تا علاوه بر داخل کشور، در کشورهای منطقه نیز اثربخش باشد.

 

برای اطلاع از دامنه موضوعی و محورهای این فصلنامه به صفحه درباره نشریه نگاه کنید.