اهداف و چشم انداز

خواندن مهارت بنیادی و ضروری برخورداری انسان از میراث فکری بشریت است. انسانها به واسطه کسب مهارت خواندن قادرند آنچه را که دیگران تجربه کرده‌اند و آنچه را با اندیشه خود برای بشریت به ارث گذاشته اند، درک نموده و به کارگیرند. خواندن به عنوان یک رفتار محصول رفتار فرهنگی و علمی جوامع متمدن است و خود نیز به پیشرفت فرهنگ و علم جامعه کمک می‌کند.

با وجود اذعان همگانی به اهمیت خواندن در جامعه، مشاهدات حاصل از رفتارهای افراد در جوامع انسانی ایران و کشورهای اطراف حاکی از آن است که در این زمینه هنوز قدمهای اساسی و اثربخش در سطح و عمق قابل توجهی برداشته نشده است. حتی در این زمینه انتشارات قابل توجهی مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که مناسب‌ترین نقطه آغاز بررسی پدیده اجتماعی نخواندن، کم خواندن، اثربخش نبودن خواندن و سایر موارد مرتبط با رفتار و عادات خواندن فراهم کردن زمینه گفتگوی علمی برای اندیشمندان، پژوهشگران و تمامی کسانی است که در نظر و عمل درگیر مسائل مرتبط با خواندن در سطوح مختلف هستند.

فصلنامه پژوهش‌های خواندن با هدف فراهم کردن زمینه گفتگو و ارتباط علمی بین پژوهشگران و تمامی افرادی که علاقه‌مند و درگیر مسائل خواندن در جامعه هستند راه اندازی شده است. و تلاش می‌کند به دو زبان انگلیسی و فارسی متن کامل مقالات را منتشر نماید تا علاوه بر داخل کشور، در کشورهای منطقه نیز اثربخش باشد.

 

برای اطلاع از دامنه موضوعی و محورهای این فصلنامه به صفحه درباره نشریه نگاه کنید.