فصلنامه پژوهش‌های خواندن دانشگاه کردستان در حوزه کانونهای پرورش فکری کودک و نوجوان فراخوان مقاله داد

به این وسیله به اطلاع مدیران، مربیان و پژوهشگران فعال در حوزه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌رساند که فصلنامه پژوهش‌های خواندن آماده بررسی و پذیرش مقالات و گزارش تجارب، دیدگاهها و نقدهای حوزه "خواندن کودکان و نوجوانان" است.

یادآوری می‌گردد که این فصلنامه تمام نوشته‌های ارسالی را به دو زبان فارسی و انگلیسی مورد توجه قرار می‌دهد. نوشته‌های ارسالی به صورت همتراز خوانی مخفیانه داوری خواهد شد و مقالات انتخاب شده توسط (حداقل دو داور)، پس از انجام اصلاحات ویرایشی و علمی از سوی نویسنده، به ترتیب اولویت در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

برای کسانی که در حوزه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان علاقه‌مند به نگارش هستند محورهای زیر پیشنهاد می‌گردد: لازم به یادآوری است که تمامی محورها محدود به موارد زیر نیست و این محورها به منظور راهنمایی ارائه شده است.

1- ساختار و سیاست‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

2- ویژگی‌های علمی، اخلاقی و مهارتی مربیان کودک و نوجوان در کانونهای پرورش فکری

3- شیوه اجرا و اثربخشی فعالیتهای کانونهای پرورش فکری کودک و نوجوان

4- مخاطبان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

5- شیوه‌های تعامل کانون با سازمانهای دیگر

6- گزارش دقیق تجارب اثربخش

7- مشکلات و مسائل اجرایی و راه‌حل های آنها

8- نقد رویکردها، برنامه‎ها و سیاست‌های اجرایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان