عنوان: فصلنامه پژوهش‌های خواندن

مجوز: شماره 79441 مورخ 1396/02/18  مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حوزه فعالیت: انتشار پژوهش‌های میان رشته‌ای (تخصصی) مربوط به مباحث "خواندن" شامل روانشناسی خواندن، جامعه‌شناسی خواندن، زبانشناسی خواندن، یادگیری و آموزش خواندن، راهبردها و فنون خواندن، فناوری و خواندن، و خواندن در حوزه‌های خاص

فاصله انتشار: فصلنامه

زبان: زبان فارسی و انگلیسی

فرمت انتشار: الکترونیکی برخط

صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان

انواع نوشتارهای قابل پذیرش: نوشتارهای اصیل در قالب های زیر پذیرفته می‌شود

گزارش پژوهش، مرور تحلیلی، دیدگاه، نقد، گزارش تجربه، نامه به سردبیر

فرایند ارسال مقاله: نویسندگان پس از ثبت نام در سامانه فصلنامه می توانند با وارد شدن به قسمت نویسندگان مقاله خود را ارسال نموده و تمام فرایندهای داوری را از همان شیوه پیگیری نمایند.

فرایند ارزیابی آثار: تمام آثار ارسالی از طریق سامانه ابتدا از نظر هماهنگی با اهداف و دامنه مجله و نیز فرمت ظاهری کنترل می گردد. سپس به صورت ناشناس برای دو نفر داور ارسال می گردد. در صورت تأیید داوران و انجام اصلاحات احتمالی توسط نویسندگان، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

جهت اطلاعات بیشتر به بخش اهداف و چشم انداز نگاه کنید.

جهت اطلاع از شرایط ارسال آثار به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

 

فراخوان مقاله "ویژه نامه خواندن در مدیریت و کسب و کار"

مقاله پژوهشی

1. اعتباریابی پرسشنامه انگیزه خواندن (MRQ) در میان دانش‌آموزان دبستانی

صفحه 1-28

رضا جعفری هرندی؛ مجتبی خلیلی زارچی


2. روند تغییرات علاقه به خواندن و فعالیت‌های خارج از مدرسه دانش‌آموزان پایه چهارم و بررسی نقش آنها در عملکرد خواندن دانش‌آموزان برپایه داده‌های مطالعات طولی پرلز طی دوره های 2001 الی 2011

صفحه 29-49

مژگان جعفری؛ علیرضا کیامنش؛ عبدالعظیم کریمی


3. هنجاریابی آزمون شناسایی حرف- کلمه در دانش‌آموزان شهرستان ایلام

صفحه 50-67

زینب میهن دوست


4. رویکردهای سرگرمی محور به ترویج و معرفی کتاب: مطالعه موردی برنامه کتاب‌باز

صفحه 68-84

خدیجه مرادی


5. بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان آنها در شهر بوشهر

صفحه 85-99

فاطمه مرادی؛ عبدالرسول خسروی؛ نیلوفر معتمد


6. Academic Writing Performance and Writing Strategy Use

صفحه 100-108

سعید رئوفی؛ سیف الله رحمانی؛ مسعود بیننده


7. An investigation of reciprocal teaching on EFL learner's reading comprehension

صفحه 109-121

زهرا طالبی