عنوان: فصلنامه پژوهش‌های خواندن

مجوز: شماره 79441 مورخ 1396/02/18  مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حوزه فعالیت: انتشار پژوهش‌های میان رشته‌ای (تخصصی) مربوط به مباحث "خواندن" شامل روانشناسی خواندن، جامعه‌شناسی خواندن، زبانشناسی خواندن، یادگیری و آموزش خواندن، راهبردها و فنون خواندن، فناوری و خواندن، و خواندن در حوزه‌های خاص

فاصله انتشار: فصلنامه

زبان: زبان فارسی و انگلیسی

فرمت انتشار: الکترونیکی برخط

صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان

انواع نوشتارهای قابل پذیرش: نوشتارهای اصیل در قالب های زیر پذیرفته می‌شود

گزارش پژوهش، مرور تحلیلی، دیدگاه، نقد، گزارش تجربه، نامه به سردبیر

فرایند ارسال مقاله: نویسندگان پس از ثبت نام در سامانه فصلنامه می توانند با وارد شدن به قسمت نویسندگان مقاله خود را ارسال نموده و تمام فرایندهای داوری را از همان شیوه پیگیری نمایند.

فرایند ارزیابی آثار: تمام آثار ارسالی از طریق سامانه ابتدا از نظر هماهنگی با اهداف و دامنه مجله و نیز فرمت ظاهری کنترل می گردد. سپس به صورت ناشناس برای دو نفر داور ارسال می گردد. در صورت تأیید داوران و انجام اصلاحات احتمالی توسط نویسندگان، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

جهت اطلاعات بیشتر به بخش اهداف و چشم انداز نگاه کنید.

جهت اطلاع از شرایط ارسال آثار به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

 

فراخوان مقاله "ویژه نامه خواندن در مدیریت و کسب و کار"

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-400 

6. Academic Writing Performance and Writing Strategy Use

صفحه 100-108

سعید رئوفی؛ سیف الله رحمانی؛ مسعود بیننده