عنوان: دوفصلنامه پژوهش‌های خواندن، یادگیری مستمر و رفتار علمی

مجوز: شماره 79441 مورخ 1396/02/18  مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حوزه فعالیت: انتشار پژوهش‌های میان رشته‌ای (تخصصی) مربوط به مباحث

1- خواندن (شامل روانشناسی خواندن، جامعه‌شناسی خواندن، زبانشناسی خواندن، یادگیری و آموزش خواندن، راهبردها و فنون خواندن، فناوری و خواندن، و خواندن در حوزه‌های خاص)

2- یادگیری مستمر و مادام العمر

3- رفتار علمی (شامل نگرش علمی، شخصیت علمی، فرایند و فعالیت علمی، هنجارهای علمی، فرهنگ پژوهش)

فاصله انتشار: دوفصلنامه

زبان: زبان فارسی و انگلیسی

فرمت انتشار: الکترونیکی برخط

صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان

انواع نوشتارهای قابل پذیرش: نوشتارهای اصیل در قالبهای گزارش پژوهش، مرور تحلیلی، دیدگاه، نقد، گزارش تجربه، نامه به سردبیر پذیرفته می‌شود

فرایند ارسال مقاله: نویسندگان پس از ثبت نام در سامانه دو فصلنامه می‌توانند با وارد شدن به قسمت نویسندگان مقاله خود را ارسال نموده و تمام فرایندهای داوری را از همان شیوه پیگیری نمایند.

فرایند ارزیابی آثار: تمام آثار ارسالی از طریق سامانه ابتدا از نظر هماهنگی با اهداف و دامنه مجله و نیز فرمت ظاهری کنترل می‌گردد. سپس به صورت ناشناس برای دو نفر داور ارسال می‌گردد. در صورت تأیید داوران و انجام اصلاحات احتمالی توسط نویسندگان، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

جهت اطلاعات بیشتر به بخش اهداف و چشم انداز نگاه کنید.

جهت اطلاع از شرایط ارسال آثار به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

مقاله پژوهشی

اعتباریابی پرسشنامه انگیزه خواندن (MRQ) در میان دانش‌آموزان دبستانی

صفحه 1-28

رضا جعفری هرندی؛ مجتبی خلیلی زارچی


روند تغییرات علاقه به خواندن و فعالیت‌های خارج از مدرسه دانش‌آموزان پایه چهارم و بررسی نقش آنها در عملکرد خواندن دانش‌آموزان برپایه داده‌های مطالعات طولی پرلز طی دوره های 2001 الی 2011

صفحه 29-49

مژگان جعفری؛ علیرضا کیامنش؛ عبدالعظیم کریمی


هنجاریابی آزمون شناسایی حرف- کلمه در دانش‌آموزان شهرستان ایلام

صفحه 50-67

زینب میهن دوست


رویکردهای سرگرمی محور به ترویج و معرفی کتاب: مطالعه موردی برنامه کتاب‌باز

صفحه 68-84

خدیجه مرادی


بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان آنها در شهر بوشهر

صفحه 85-99

فاطمه مرادی؛ عبدالرسول خسروی؛ نیلوفر معتمد


Academic Writing Performance and Writing Strategy Use

صفحه 100-108

سعید رئوفی؛ سیف الله رحمانی؛ مسعود بیننده


An investigation of reciprocal teaching on EFL learner's reading comprehension

صفحه 109-121

زهرا طالبی