دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-400 

مقاله پژوهشی

اعتباریابی پرسشنامه انگیزه خواندن (MRQ) در میان دانش‌آموزان دبستانی

صفحه 1-28

رضا جعفری هرندی؛ مجتبی خلیلی زارچی


روند تغییرات علاقه به خواندن و فعالیت‌های خارج از مدرسه دانش‌آموزان پایه چهارم و بررسی نقش آنها در عملکرد خواندن دانش‌آموزان برپایه داده‌های مطالعات طولی پرلز طی دوره های 2001 الی 2011

صفحه 29-49

مژگان جعفری؛ علیرضا کیامنش؛ عبدالعظیم کریمی


هنجاریابی آزمون شناسایی حرف- کلمه در دانش‌آموزان شهرستان ایلام

صفحه 50-67

زینب میهن دوست


رویکردهای سرگرمی محور به ترویج و معرفی کتاب: مطالعه موردی برنامه کتاب‌باز

صفحه 68-84

خدیجه مرادی


بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان آنها در شهر بوشهر

صفحه 85-99

فاطمه مرادی؛ عبدالرسول خسروی؛ نیلوفر معتمد


Academic Writing Performance and Writing Strategy Use

صفحه 100-108

سعید رئوفی؛ سیف الله رحمانی؛ مسعود بیننده


An investigation of reciprocal teaching on EFL learner's reading comprehension

صفحه 109-121

زهرا طالبی