رویکردهای سرگرمی‌محور به ترویج و معرفی کتاب: مطالعه موردی برنامه کتاب‌باز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

خدیجه مرادی


رویکردهای سرگرمی محور به ترویج و معرفی کتاب: مطالعه موردی برنامه کتاب‌باز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 68-84

خدیجه مرادی