کودکان چگونه با هم خواندن را در کتابخانه تجربه می‌کنند؟ مطالعه موردی حلقه مطالعاتی کودکان خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران

چکیده

زمینه: کتاب خواندن، لذت ارضای حس کنجکاوی و کشف ناشناخته‌ها، یادگیری مستمر و غیررسمی، و تجربه آنچه ممکن است در دنیای واقعی قابل انجام نباشد را برای کودکان فراهم می‌کند. کتابخانه با فراهم کردن منابع مناسب می‌تواند این لذت را به کودکان هدیه دهد و همچنین با ایجاد فرصتی برای با هم بودن کودکان در خواندن، لذت و تجربه شکل دادن ارتباطات اجتماعی را فراهم کند.
هدف: بررسی نقش حلقة مطالعاتی کودکان خانه کتابدار کودک و نوجوان در ایجاد فضایی برای خواندن گروهی میان کودکان است؛ بررسی چگونگی اجرای خواندن خلّاق کودک‌محور در حلقه مطالعاتی؛ نقش حلقه مطالعاتی در ایجاد مهارت‌های زندگی میان اعضا؛ نقش حلقه مطالعاتی در ایجاد مهارت‌ تفکر انتقادی میان اعضا؛ و نقش حلقه مطالعاتی در کشف و درک نیازهای اطلاعاتی کودکان هدف این پژوهش بود. 
روش: رویکرد این پژوهش کیفی و روش انجام آن مطالعه موردی است. در این پژوهش، حلقه مطالعاتی (از برنامه‌های جانبی خانه کتابدار) انتخاب، و جنبه‌های گوناگون آن در یک  پژوهش اکتشافی بررسی شد. داده‌ها براساس مصاحبه گروهی و مشاهده گردآوری، و در مرحله بعد سازماندهی و تفسیر شدند.
یافته‌ها: حلقه مطالعاتی با اجرای برنامه‌های متنوع کتابخوانی، بلندخوانی، بحث و گفتگو، بازی، ساخت کاردستی، اجرای نمایش و دیگر فعالیت‌ها، خواندن را به امری دلپذیر و جمعی برای کودکان تبدیل می‌کند. در حلقه مطالعاتی، خواندن، خلّاق و کودک‌محور است. کودک یک شنونده منفعل نیست و خود نقشی فعال در اجرای خواندن دارد.
نتایج: کودکان با مشارکت در برنامه‌های حلقه مطالعاتی مهارت‌های زندگی اجتماعی را در خود ایجاد، و تقویت می‌کنند. آنها با بحث و نقد‌هایی که پس از خواندن کتاب یا در حین آن با یکدیگر و یا با مربی خود دارند، قدرت استدلال و تفکر انتقادی را در خود پرورش می‌دهند. فضای بدون قوانین محیط‌های آموزشی، این امکان را برای کودکان فراهم می‌کند تا سؤالات خود را آزادانه و بدون ترس در میان همسالان و مربی مطرح نمایند و با مشارکت اعضای حلقه و مربی پاسخی برای پرسش خود بیابند.
کاربردهای احتمالی: تولیدکنندگان محتوا (دیجیتالی، چاپی، و دیداری-شنیداری)  می‌توانند به بسیاری از نیازهای اطلاعاتی کودکان که از طریق بحث‌ها و گفتگوهای میان اعضای حلقه مطرح می‌شود، آگاه شده، جهت تولید منابع مناسب استفاده نمایند.
ارزش/اصالت: این پژوهش به دلیل مکتوب کردن تجربه حلقه مطالعاتی و خواندن در فرایندی اجتماعی، در قالبی که برای سایر پژوهشگران قابل استفاده باشد، ارزش دارد و شروعی برای سایر کارهای پژوهشی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

How children practice Co-reading in libraries? Case Study on Reading Circle of "House of Librarians for the Promotion of Reading among Children and teenagers"

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Maghsoudinasab
  • Fatemeh Fahimnia
  • Maryam Nakhoda

Tehran

چکیده [English]

Background: Reading books provides children with joy of curiosity satisfaction, discover the unknown, continuous and informal learning, and experience things which are impossible in the real world. Libraries can donate them this joy, by furnishing suitable references and in addition helps them to practice social relations by creating opportunities to read together.
Purpose: The main goal of this research is "Survey on role of House of Librarians for the Promotion of Reading among Children and Young People's Reading Circle children, in providing an atmosphere for group reading". The secondary goals of this research are how to perform child-based creative reading in Reading Circles, role of Reading Circles in developing Life Skills, role of Reading Circle in developing critical cerebration among the members and its role in discovering and realizing children information needing
Method: The approach of this research was qualitative and its method was case study. In this research, Reading Circle (a side program of Librarian House) was selected and its different discovery aspects were studied. We collected data, based on a group interview and observation.
Findings: Reading Circles, by implementing various reading programs, reading aloud, discuss, games, making handicrafts, performances, etc. makes reading pleasant and social for children. In Reading Circles, reading is creative and Child-Based; Child is not a passive listener and has an active role in reading himself.
Results: Children develop and improve their social Life Skills by taking part in Reading Circles. They train their critical reasoning in the discussions that are held after or during reading books with each other or with their teacher. An atmosphere without educational environment laws provides children to bring up their questions freely and without fear among their peers and teachers and consequentially find an answer in partnership of group members and their teacher.
Implications: Content producers (digital, print and audio-visual) can use many of children information needs that arouse during members discussions in order to produce suitable resources.
Value/Originality: Experience report of Reading Circle and reading in social process in a format that is usable for other researchers is rare in literature. Also, it may be a starting point a new field for other researches.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children Reading Circle
  • Creative Child-Based Reading
  • Critical Reasoning
  • Social Skill
  • Social Reading Process