خواندن با/برای کودکان: مطالعه موردی دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی شهرستان بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

شیراز

چکیده

زمینه: کودکان به عنوان آینده سازان جامعه نیاز به مهارت­های مختلفی دارند که می­توان از راه خواندن کتاب­های ارزشمند، این مهارت­ها را به آنها آموزش داد.
هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی روش مناسب خواندن برای کودکان (خواندن با کودکان یا برای کودکان) است.
روش/ مواد: روش تحقیق، توصیفی از نوع کیفی است و به روش علی- مقایسه­ای و از طریق مصاحبه انجام شده است. در این پژوهش، تعداد 25 نفر از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی یک مدرسه دخترانه در شهر بابل به عنوان نمونه انتخاب شدند. کتاب "ایوانی رو به جاده" به پنج روش برای آنها خوانده شد. در هر روش پس از پایان داستان، مصاحبه­ای کوتاه در قالب یک گفتگوی دوستانه توسط مربی با کودکان انجام گرفت و داده­های مستخرج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که در میان پنج روش مورد استفاده خواندن مربی همراه کودکان به صورت انفرادی بالاترین میزان درک پیام توسط دانش‌آموزان را داشته است. علاوه بر آن اکثر دانش آموزان تمایل داشته­اند که خواندن به صورت گروهی و توسط خودشان انجام گیرد. اکثر کودکان تمایل دارند خواندن توسط پدر و مادرشان انجام شود.
نتایج: کودکان به فعالیت­های گروهی و خواندن و قصه­گویی در گروه به ویژه توسط خودشان علاقه بیشتری داشته­اند. بنابراین می­توان با برنامه­ریزی دقیق، ایجاد عادت به خواندن را از بنیاد خانواده پایه­گذاری کرد و بعد در محیط­های عمومی با ایجاد گروه­های کتابخوانی و قصه­گویی؛ این امر را در آنها نهادینه نمود.
کاربردهای احتمالی: نتایج و یافته­های این پژوهش می­تواند به اولیا، مدیران آموزش و پرورش و کتابخانه­ها در برنامه­ریزی دقیق برای ایجاد عادت به خواندن در کودکان کمک شایانی کند.
ارزش/اصالت: با توجه به اهمیت خواندن با کودکان و یا برای کودکان در ایجاد عادت به خواندن، و از آن­جایی که تاکنون پژوهش خاصی در این زمینه انجام نشده، پژوهش حاضر هم نوآوری لازم را دارد و هم انجام آن ضروری به نظر  می­رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reading with/for children: A Case Study of Fifth Grade Student of Primary School at Babol City

نویسندگان [English]

  • Hassan Moghadaszadeh
  • Farzaneh Ra'eesi
  • Hajar Safahyeh

Shiraz

چکیده [English]

Background: Children as future task force in society, require different skills. Many of this skills may be transmitted through reading valuable books.
 Purpose: The main objective of this study was to identify appropriate methods of reading for children (read with children or for children).
 Method: Qualitative descriptive and causal-comparative method was conducted through interviews. A sample of 25 participants (fifth grade students from a girls' school in the Babol City) was selected. The book "Ivan to the road" in five ways read for them. In each method, after the end of the story, in the form of a friendly conversation short interview was conducted.
 Findings: The results showed that among the five methods that used, the method that educator read with children had the highest conception message understanding. In addition, most students prefer to be read in groups and by themselves. Most children prefer parents read for them.
 Results: In general, the results indicate that children are more interested in group activities and reading in their own particular group. So, we suggest planning activities which create the habit of reading via family and later continue in the public environment by creating reading groups and storytelling.
 Implications: Our findings can be used by parents, educational system and librarian to plan reading activities for children.
 Value/Originality: Given the importance of reading with children or for children in making the habit of reading, and since has not been any study in this area, this research is also necessary innovation and it seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading with
  • reading for
  • Storytelling
  • Fifth Grade Student of Primary School
  • Babol city